Vår kultur

Vi skapar ett starkt företag genom att möjliggöra för våra medarbetare att använda sin fulla potential.

Delad framgång är den bästa framgången. Vi pratar ofta om att vi vill förbättra resan genom livet för kunden, det vill vi även göra genom medarbetarresan. Hos oss blir du en del av en kultur präglad av spännande utmaningar, utveckling, tvärfunktionalitet och glädje då vi alla arbetar tillsammans för en ännu hälsosammare framtid.

Här möts du av ett positivit och öppet klimat där vi skapar förutsättningar för framgång genom samarbete över gränser. Här omfamnas du av en kultur vilken präglas av mångfald, inkludering och delaktighet. Vi vågar utmana rådande praxis och tar ansvar för vår egen och företagets utveckling.

Vi har idag 2 600 fantastiska medarbetare som varje dag arbetar för att möjliggöra vårt löfte till våra kunder som är – hälsa för livet. Det är genom vårt driv och nyfikenhet samt att våra medarbetare lever våra värderingar – Vi är öppna, vi arbetar tillsammans, vi tar initiativ och vi tar ansvar som vi sätter spelreglerna i vår organisation för önskade beteenden och synsätt på hur vi tar ansvar för vår verksamhet och oss själva.

Vår framtid

Vi samarbetar

Vi tar vara på varandras kompetens och arbetar för teamets och verksamhetens bästa. Vi är duktiga på att bygga relationer och behandlar varandra med respekt.

Vi är öppna

Vi är tillgängliga för våra kunder och kollegor och ser olikheter och mångfald som en stryka. Vi är också öppna för nya idéer och framför vår åsikt på ett tydligt sätt och vi lyssnar på varandra.

Vi tar ansvar

Vi agerar utifrån verksamhetens uppdrag och agerar ansvarsfullt gentemot kunder och kollegor. Vi har ambition och uthållighet att få saker gjorda och vi tar ansvar för beslut och handlingar.

Vi tar initiativ

Vi ser vad som behövs göras och gör det som krävs. Vi är modiga och vågar utmana rådande praxis och vi fokuserar på lösning även om tydliga instruktioner saknas.

Vi samarbetar

Vi tar vara på varandras kompetens och arbetar för teamets och verksamhetens bästa. Vi är duktiga på att bygga relationer och behandlar varandra med respekt.

Vi är öppna

Vi är tillgängliga för våra kunder och kollegor och ser olikheter och mångfald som en stryka. Vi är också öppna för nya idéer och framför vår åsikt på ett tydligt sätt och vi lyssnar på varandra.

Vi tar ansvar

Vi agerar utifrån verksamhetens uppdrag och agerar ansvarsfullt gentemot kunder och kollegor. Vi har ambition och uthållighet att få saker gjorda och vi tar ansvar för beslut och handlingar.

Vi tar initiativ

Vi ser vad som behövs göras och gör det som krävs. Vi är modiga och vågar utmana rådande praxis och vi fokuserar på lösning även om tydliga instruktioner saknas.