Maria Holmgren

Sortiment
Senior Projektledare Recept och Tjänster

Min avdelning

Vi i recept och tjänsteteamet supporterar de apotek som utför tjänster, men skapar också nya tjänster utifrån våra kunders behov. Vårt team arbetar därför med olika uppgifter i läkemedelsflödet och är en intern resurs gällande receptläkemedel. Det kan handla om att säkerställa att en vara finns på ett apotek till att skapa verktyg eller en tjänst som stöttar och hjälper kunden i sin behandling.

Vi arbetar tvärfunktionellt vilket skapar en bred expertis

Det är ett privilegium att få arbeta i breda projekt som ofta berör många olika avdelningar på företaget. Vi arbetar tvärfunktionellt i organisationen vilket skapar en bred expertis inom koncernen. Exempel på detta är när vi sätter ihop projektgrupper. I dessa grupper är det helt avgörande att ha en blandad expertis och representanter från flertalet avdelningar inom Oriola gruppen.

Vi har två nylanserade projekt där jag haft förmånen att utnyttja den breda expertis som finns i företaget. Det ena är vårt samarbete med Mathem. Där har jag fått förmånen att arbeta tillsammans med Oriola Retail som har expertis inom logistik och inköp. Det andra är vårt vaccinationsprojekt som jag samarbetat med experter från hela Kronans Apotek b.la. inom marknad för att säkra material och kommunikation, regionchefer och försäljningsutvecklare som säkrar den operativa driften, finans som finns med ur det finansiella perspektivet samt kvalitetsexperter som ser till att vi håller oss inom regelverket.

Det bästa med Kronans Apotek?

“Här finns en mångfald av människor och möjligheter att utvecklas inom flera områden – bara du själv vill! Det är oerhört inspirerande att få vara med i den utvecklingen som sker inom bolaget och arbeta med kompetenta kollegor med ett driv som får oss att växa tillsammans.”

Vad betyder hälsa för livet för dig?

“Att må bra i min omgivning, att finna glädje i vardagen – både hemma och på arbetet. Att ha meningsfulla arbetsuppgifter och känna att jag fyller en funktion samt att hjälpa våra kunder att må bra och göra hälsosamma val i livet.”