Karin Arveryd

Etablering 
Koordinator

Min avdelning

På etablering förädlar vi Kronans Apoteks apoteksbestånd genom att finna nya attraktiva butikslägen till våra apotek. Vi bygger också om våra befintliga apotek och uppdaterar dessa till vårt senaste inredningskoncept. Det berör både hur insidan ser ut i form av inredning och personalkläder till utvändigt i form av fasadskyltar, markiser med mera. Vi har ett nära samarbete med alla avdelningar och mycket kontakt med försäljningsavdelningen och alla våra apotek.

Vi har en bred expertis inom koncernen

Det är i många situationer jag upplever en hög kompetens och kunskap hos mina kollegor i koncernen. Jag upplever framförallt den breda expertisen när vi arbetar med att etablera nya apotek. Att bygga nya apotek kräver ett nära samarbete både centralt och lokalt. Utan all den expertis som finns på Kronans Apotek hade vi inte kunnat etablera oss i den takt vi gör. Där tänker jag framför allt på den specifika kompetens vi behöver då vi arbetar i apoteksbranschen. Den besitter vi på kvalitetsavdelningen och den behövs byggas in i våra apotek.

Det bästa med Kronans Apotek?

“Det bästa med Kronans Apotek är alla härliga arbetskollegor, men också att det är en trygg arbetsgivare som sätter fokus på oss anställda. Det finns också fantastiska möjligheter till nya utmaningar inom företaget.”

Vad betyder hälsa för livet för dig?

“För mig betyder hälsa att må bra både på in- och utsidan. Att ta hand om sig själv och sina nära både fysiskt och psykiskt och att njuta av livet är hälsa för mig.”