Jacob Nilsson Åberg

Finans 
Team Manager, GL & Reporting

Min avdelning

Vår avdelning ansvarar tillsammans för att alla våra svenska legala enheter följer regler, rapporterar siffror till börsen i Finland samt arbetar med finansiella analyser. Teamet är ett stöd för verksamheten genom att rapportera siffror med kvalité och analyserar resultat och balansräkning. På så vis stöttar vi verksamheten att ta rätt beslut som grundar sig på vår redovisning.

Vi har roligt på jobbet samtidigt som vi levererar

Mitt team är ofta involverade i koncernens och Kronans Apoteks olika projekt där vi ser till att våra nya initiativ inte bara redovisas på rätt sätt, utan även fungerar ur ett operativt perspektiv. När vi deltar i olika projekt så ges det alltid utrymme till möjlighet att påverka hela projekt och inte bara de finansiella bitarna, som man kan tro. Detta gör att det finns ett enormt utrymme till personlig utveckling. Vår organisationsstruktur är extremt platt och det skulle jag säga gäller inom hela Kronans Apotek. Här är vi öppna för att lyssna på tankar och idéer, oavsett hur stora eller små eller vem som lyfter dem.

I mitt team specifikt skulle jag säga att vi inte bara främjar den öppenhet och lyhördhet genom ett brett projektdeltagande utan också genom workshops tillsammans både våra kollegor i Kronans Apotek och inom finansorganisationen, såväl Sverige som Finland. Mitt team är en supportfunktion som arbetar mot hela koncernen och vi ser till att delta i de projekt som påverkar finans, vilket blir de flesta, på det viset får vi möjlighet att jobba brett och lära oss väldigt mycket.

Det bästa med mitt team är självklart mina medarbetare! Det är viktigt att vi kompletterar varandra kompetensmässigt men också personlighetsmässigt då det blir en bra kombination av att vi har väldigt roligt på jobbet samtidigt som vi kan leverera. Kronans Apotek är väldigt duktiga på att lyfta talanger internt, själv har jag hittills haft tre olika roller – det kallar jag karriärmöjligheter!

Det bästa med Kronans Apotek?

“Under mina år på Kronans Apotek har jag fått arbeta med enormt många olika uppgifter och projekt. Här har man verkligen förståelse att det är medarbetarna som ligger till grund för att bolaget ska gå bra.”

Vad betyder hälsa för livet för dig?

“Vi arbetar ofta med strikta deadlines, därför är det viktigt för mig att få möjlighet till återhämtning, träning och vila mellan alla leveranser.”