Hannes Hasselrot

Försäljning 
Kommersiell Direktör

Min avdelning

Jag arbetar och leder försäljningsorganisationen tillsammans med försäljningsledningen och vi ansvarar för och driver försäljning i alla våra kanaler. I försäljningsorganisationen ingår alla 320 apotek, vår e-handel och supportfunktioner från olika centrala avdelningar. Vi ansvarar för och driver vår kommersiella vision som blev startskottet för att ena hela organisationen mot en gemensam vision – enad handel.

Genom vår breda expertis är det nu möjligt att säga JA till kunden oavsett kanal

Vi ser att samhället blir mer digitalt, därför arbetar jag hårt för att sammansvetsa hela affären och försöker tvätta bort ord som ”ecom” då vi tror på enad handel. När det handlar om frågor som gäller vår kärnaffär får jag varje dag tillgång till bred expertis bland kollegor i koncernen. Som Kommersiell Direktör ansvarar jag för att vi ska förverkliga vår kommersiella vision. Där satsar vi på att kunna säga JA till kunden oavsett kanal. Det skulle aldrig vara genomförbart om vi inte hade haft så många experter med bred kompetens inom företaget. Vi drivs framåt genom agila och tvärfunktionella team som kan skapa nya funktioner och tjänster baserat på vad våra kunder efterfrågar. Vi har ett arbetsklimat där vi hjälper varandra. Ett konkret exempel på det är när jag behövde lägga fram en budget min tionde arbetsdag på Kronans Apotek. En av mina kollegor som har en stor expertis inom recept affären blev då ett stort stöd för mig då han utmanade mig att tänka nytt kring byggstenar och kundfunktioner. Därefter har vi tillsammans utvecklat projekt som Kronans Apoteks ”kundgaranti”. Som begrepp skapades det första gången vi träffades och den gör idag 4 000 kunder nöjda varje månad.

Det bästa med Kronans Apotek?

“Vi är tillräckligt stora för att göra skillnad men att vi är tillräckligt små för att du ska känna att just DU kan göra skillnad.”

Vad betyder hälsa för livet för dig?

“Det betyder balans. Balans mellan arbetsliv och privatliv. Att kunna leva som man lär och få utrymme att växa. Kronans Apotek är en bra arbetsplats för detta.”