Daniel Sundqvist

Marknad 
CRM-Specialist

Min avdelning

Vi på marknadsavdelningen arbetar primärt inom fyra områden vilka är;

  • Stärka varumärket – Genom att bygga en tydlig och enhetlig varumärkesposition
  • Öka preferensen – Med målet att bli kundens förstahandsval,
  • Driva försäljning – Genom att skapa rätt förutsättningar för både fysiska apotek och online
  • Öka kundlojalitet & retention – Med målet att samtliga kunder ska vilja tillhöra Kronans Apoteks kundklubb och dela vår vision ”Hälsa för livet” genom hela livet.

Jag tänker alltid utifrån kundens perspektiv

Jag känner meningsfullhet i mitt dagliga arbete och att vi verkligen bryr oss om våra kunder – på riktigt. Kundfokus för mig är att arbeta nära våra kunder och alltid ”tänka utifrån kundens perspektiv”. Det handlar också om att arbeta datadrivet och agilt och att hela tiden förutspå förändrade kundbeteenden och anpassa sig till dessa. Jag brinner för att göra skillnad för kunden som exempelvis när jag skickar ut ett mejl till våra kundklubbsmedlemmar, och påminner dem om att de kan få hjälp med vaccinering vilket har lett till att många bokat in en tid och på så vis fått hjälp. Det känns härligt att vara en del av den större visionen som Kronans apotek arbetar för, dvs. ”Hälsa för livet”.

Det bästa med Kronans Apotek?

“Att mitt dagliga arbete känns meningsfullt och att jag får utvecklas både som person men också i min roll, samt att jag har roligt på jobbet och vi bryr oss om varandra.”

Vad betyder hälsa för livet för dig?

“För mig betyder hälsa för livet att ha ett långsiktigt tänk och engagemang med fokus på att må bra hela livet, både mentalt och fysiskt.”