Andreas Rosenlund

Kommunikation 
Informationsdirektör

Min avdelning

Vårt team arbetar med kommunikation i alla dess olika former, allt från text och bild till film. Vi berättar om vår strategi, vår utveckling, våra projekt, ja allt som för oss framåt. Vi kommunicerar till våra medarbetare, till media och till politiker för att de ska förstå de förändringar som sker på vår marknad. På så sätt bidrar vi till engagemang hos medarbetarna, till att stärka vårt varumärke och till utveckling av samhället. På så sätt bidrar vi till vårt högre syfte: Hälsa för livet.

Jag arbetar varje dag för vårt högre syfte

I grunden handlar apotek om det, hälsa för livet. Varje dag möter vi tiotusentals människor som behöver läkemedel, plåster och hudvård. Vår roll som kommunikatörer handlar om att berätta om detta, bygga intern stolthet och insikt externt. Då bidrar vi till vårt högre syfte.

Det kan också handla om när vi förändrar något och att vi då får någon att känna sig sedd, eller när någon tänker att Kronans apotek ändå gör bra saker. Att jobba med läkemedel, läkemedelsförsörjning och egenvård, är att jobba med människors hälsa. När pandemin kom så blev det mycket fokus på tillgången till läkemedel. Vi behövde hålla apoteken öppna, och samtidigt se till att våra kunders besök var trygga och säkra. Eller när vi lyfter frågan om hur apoteken ska fungera i framtiden med förändrat köpbeteende och att vi går mer mot e-handel. Det ställer nya krav och nya frågor till oss, våra kunder och till våra politiker. För vad gör läkemedel för nytta om man inte kan få tag i dem eller använder dem fel? Det är verkligen att jobba för en framtida hälsa

Det bästa med Kronans Apotek?

“Vår öppenhet, vår framåtanda och att vi peppar varandra hela tiden. Vi är entreprenörer med hjärtat på rätt ställe. Vi har oändliga möjligheter och det är faktiskt sant.”

Vad betyder hälsa för livet för dig?

“För mig är hälsa för livet att vi kan göra sådant vi vill, utifrån våra förutsättningar, även om vi kanske har någon sjukdom eller hinder.”