Din första dag

Innan första dagen
Innan första dagen

Innan din första dag behöver du inte göra så mycket. Behöver vi veta något i förväg får du information om det från din närmsta chef.

Ett tips inför din första dag kan vara att förbereda din A-skattsedel som ska överlämnas till din närmaste chef. Du hittar den på skatteverkets hemsida.

Din första dag
Din första dag

Din första dag kommer att inledas med en rundvandring på arbetsplatsen där du samtidigt kommer att introduceras till dina nya kollegor och närmiljön runt omkring. Under rundvandringen kommer din chef också att gå igenom diverse säkerhetsaspekter så som utrymningsvägar, återsamlingsplats och eventuellt larm.

Under dagen kommer du att få information om bland annat organisationen, dina arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter.

Du kommer även att bli tilldelad en mejladress som också fungerar som inloggningsuppgifter i många av våra system.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att du lämnar anhöriguppgifter till minst en nära anhörig och kontrollerar attt vi har dina korrekta bankuppgifter, så att din första lön hamnar rätt.

Första månaden
Första månaden

Din första månad kommer till stor del bestå av genomgång och upplärning av ansvarsområden, arbetsuppgifter, IT-system, riktlinjer och rutiner. En viktig punkt som du gemensamt med din chef kommer att gå igenom är Apoteksgruppens målsättningar och hur du kan bidra till dessa.

Självklart ska du också få tid att lära känna Apoteksgruppen och dina kollegor. Ett bra verktyg för detta är vårt intranät men även vår People portal, som är en handbok för din anställning. Ta dig en ordentlig titt när du har lite tid över.

Uppföljning
Uppföljning

När introduktionsperioden börjar gå mot sitt slut kommer du tillsammans med din närmaste chef ha ett uppföljningssamtal om hur din första tid på Apoteksgruppen har varit. Under samtalet kommer det även finnas möjlighet att återkoppla om du behöver mer tid för upplärning inom något specifikt område.

Två månader efter din första dag får du en enkät där du får utvärdera introduktionen. Denna information behandlas konfidentiellt och har som syfte att utveckla vår introduktion.

Vi hjälper 65 000 unika kunder varje dag

%

Vi ökade antalet e-handelskunder med 110% under 2020

Vi är en del av Oriola koncernen med nästan 4 300 experter

Vi har 64 drive-in apotek